divendres, 3 de juny de 2016

El 010 serà gratuït

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que, després de força temps de reivindicacions, el 010 serà gratuït a partir del 2017.

Val a dir que la mesura, que està sent ja celebrada a les xarxes socials, s'ha plantejat durant força temps com un servei amb preu abusiu per diversos motius.

El principal motiu és el de l'obligatorietat de disposar de telèfon gratuït en empreses de serveis bàsics, una mesura sobre la qual Catalunya fou pionera a l'Estat. La qüestió de perquè l'empresa elèctrica és servei bàsic i l'Ajuntament, amb qui pots tenir necessitat d'adreçar-te per moltes qüestions vitals, podia recaptar vora 200.000 euros.

El segon motiu és l'argument de la gestió. L'Ajuntament té un pressupost d'uns 2.000 milions d'euros anuals, dels quals menys d'un 0,5% suposaria el cost de mantenir el vell servei 010. Amb una estructura de costos de serveis públics com la de l'Ajuntament de Barcelona, semblava absolutament surrealista que es triés el finançament (o fins i tot sobrefinançament del servei) d'un servei d'informació a la ciutadania. La ciutadania pagant per accedir a informació que l'afecta.

El tercer i darrer motiu és el tecnològic. En la nova era de la transparència i el dret d'informació pública, les administracions ofereixen diversos canals d'informació pública que tenen evidentment un cost social. Realitzar webs, portals de transparència, portals de dades obertes, mantenir-les, mantenir serveis de twitter i xarxes socials no surten gratis. Tot sovint impliquen contractes amb tercers.
El 010 quedava com una de les excepcions davant un allau de plataformes i eines unidireccionals i bidireccionals de relació entre Ajuntament i ciutadania. De fet, el nou model d'atenció 010 haurà de canviar i modificar la seva manera d'operar per poder encabir-se, integrar-se i adaptar-se a les noves tecnologies i a les formes de relació que el present i futur exigeixen a les administracions.