dimarts, 15 de juliol de 2014

Una 40/30 a TMB?

Tot just ahir el Síndic de Greuges plantejava una sèrie de recomanacions en relació al transport públic. Una d'elles plantejava crear un nou títol de transport, la T-40/30, perquè segons ell respon millor al reflex de l'ús quotidià del transport. És a dir, a les persones que empren el transport públic de dilluns a divendres dos cops al dia.

Aquest post planteja si té sentit crear aquest nou títol de transport, quins elements positius i quins negatius tindríem:

Cobriria un segment de població important?

Efectivament, cobriria bona part del sistema, concretament totes aquelles persones que empren la T-10 i que gasten 4 títols de transport al mes, aproximadament. De fet, el 70% de les validacions del sistema corresponen a la T-10.

Sortiria a compte econòmicament?

Font: TMB
El preu d'una T-10 és de 10,30 euros per una zona i 20,30 per dues zones:
-  Per fer-hi 40 viatges en un mes, el perfil a qui va orientat, inverteixes 41,20 euros en una zona i 81,20 en dues zones. El cost de cada viatge és de 1,03 euros per una zona i 2,03 per a dues zones.

Tothom que es troba en aquest escenari es planteja: i si per poc més m'agafo la T-50/30? Aquest títol va orientat a un perfil de ciutadà que fa servir el transport com a mínim dos cops entre setmana i, puntualment, l'empra també en cap de setmana.

Font: TMB
El preu d'una T-50/30 és de 42,50 per una zona i 71 euros en dues zones.

- El cost per un usuari que fa 40 viatges, ús similar a 4 x T-10, és de 1,06 per a una zona i de 1,78 per viatge per a dues zones. Ja és més competitiu que comprar 4 x T-10 en aquests casos de persones que només l'empren per anar a treballar per a dues zones, i s'iguala amb 42 viatges.

És a dir, la T-10 ja és actualment una targeta per a persones que hi compten amb no fer 40 viatges durant el mes per festius o poc ús del cap de setmana. El focus, per tant, l'hem de posar en la T-50/30 si seguim l'argumentació del Síndic.

Què caldria fer, doncs? Crear una T-40/30?

A l'espera de l'arribada de la T-Mobilitat i les targetes intel·ligents que jubilin el paper, el focus cal situar-lo en quin model de finançament de la mobilitat és el que es fomenta. I en aquest sentit, ja hem vist que malgrat que la T-50/30 és objectivament més eficient per a tothom que usi el transport amb freqüència diària, la majoria opta per comprar un títol que es mou entre els 30 i els 40 usos.

És desitjable premiar aquest perfil d'usuaris que el cap de setmana no empren el transport públic i recorren al vehicle privat? Sota el meu punt de vista, no hauria d'anar per aquí, sinó més aviat per les següents dues solucions:

- Solució 1: Estimular l'ús freqüent, especialment en cap de setmana. De fet, un dels problemes de la T-50/30 és que és una targeta unipersonal i, per aquest motiu, molta gent no el compra perquè el cap de setmana es mou amb familiars.

En aquest cas, cal reconéixer que existeix un altre títol, la T-70/30, que és multipersonal i que s'orienta clarament a aquest segment de població. Aquesta targeta té un cost de 59,50 euros per una zona i 86,5 euros per a dues zones.
Per un usuari que faci 14 usos setmanals (cada dia), el cost per ús és de 1,06 i encara deixaries sense utilitzar 14 usos!

Per un usuari que fa els 70 usos, que passarien per fer ús individual cada dia i compartit amb una altra persona en cap de setmana, 0,85 euros per ús.

- Solució 2:  Incrementar la diferència tarifària entre la T-10 i la T50/30 i T70/30.
Els que llegiu aquest blog sovint sabeu que no sóc gaire d'afavorir sistemes de transport fets per funcionar amb alta densitat d'usos en hores punta i que després s'infrautilitzen. Qualsevol escenari permissiu amb l'ús del vehicle privat per sobre del transport públic tendeix a generar enormes ineficiències en els costos del sistema de transport, especialment si es vol mantenir freqüències. Sembla contradictori defensar bones freqüències en cap de setmana (menor a 8 minuts al metro i inferior als 15 minuts al bus) i a la vegada afavorir qui no empra el transport en aquell període a través de nous títols o rebaixes a la T10. Més aviat crec que la T10 ha de ser una mica més cara. Com que sóc favorable a les altres freqüències com a medicina per combatre l'ús del cotxe, la solució passa per premiar els usos més freqüents.

Per aquest motiu, sembla del tot ineficient posar el focus sobre els usuaris menys intensius dels serveis (20-40 usos), oferint una targeta que en tot cas s'hauria de moure entre els 35 i els 40 euros. Tot esperant la T-Mobilitat, que flexibilitzarà el concepte temporalitat i intensitat d'ús per al model tarifari, sembla doncs idoni no crear més títols que, lluny de solucionar problemes, generaria més confusió i desconeixement per als usuaris que "arrisquen" comprant T-50/30 o T-70/30 perquè creuen que usaran el transport públic també en caps de setmana.