dimecres, 29 de gener de 2014

Desigualtat de renda a Barcelona (2)

En un anterior post tractava la qüestió de la desigualtat de renda a Barcelona. Aquest post continua aquesta línia i fa una vista revisió a una notícia, la suposada millora en termes de desigualtat de renda a Barcelona.

Sense fer una anàlisi especialment fina, aquest post repassa per què és compatible el titular amb un empitjorament significatiu de les condicions de vida de la ciutadania a Barcelona.

És cert que pot existir un percentatge de famílies amb rendes més baixes que passin de ser el 42% el 2011 al 39% el 2012. Però tampoc ens diuen si han existit factors demogràfics o migratoris o bé altres elements que hagin pogut incidir en variacions de la distribució en una o altra direcció.

Així, un escenari plausible que podem aportar al debat és que les rendes més baixes puguin arribar a representar menys en el total, però creixin força el segment de persones amb rendes entre baixes i mitjanes. El resultat seria menor desigualtat, però sense que signifiqui millors condicions de vida als barris amb menors ingressos. És a dir, ens trobem amb una distribució en la qual les classes mitjanes i mitjanes-baixes disminueixin. Menys desigualtats, però més pobres.

Aquesta hipòtesi s'hauria de contrastar tot analitzant les dades individuals sobre renda disponible que no disposem.

Si ens fixem en la informació sobre renda als 73 barris de Barcelona veurem alguna cosa interessant:

Tot i que als titulars es parla de menor desigualtat de renda a Barcelona, veiem que en realitat hi ha 46 barris que han vist empitjorada la seva renda (recordem, en base 100) entre l'any 2011 i 2012. I es mostres alguns aspectes significatius, com ara que els districtes que surten pitjor parats són Nou Barris, l'Eixample i Sants Montjuïc. És a dir, dos dels que tenen barris amb major homogeneïtat de renda i un districte preminentment de classe mitjana com és l'Eixample.

Si analitzem aquesta distribució amb més detall veurem com, dels 46 districtes que baixen en relació a l'estadística del 2011,  36 són distrites que es trobaven el 2011 per sota del valor 100. 10 són districtes per sobre de la mitjana.
O una altra possible lectura, dels 56 districtes amb renda per sota del valor 100, 36 han empitjorat el resultat entre 2011 i 2012 i 20 han millorat. En canvi, entre els districtes amb renda per sobre del valor 100, 7 han millorat i 10 han empitjorat.
 La interpretació és força diferent. Efectivament, pot donar-se el cas que estadísticament existeixi un canvi en la distribució i concentració de rendes baixes, provocant un descens relatiu en la desigualtat. Però en absolut es pot interpretar com que les condicions econòmiques han millorat als barris. Majoritàriament han empitjorat, i ho han fet seguint un patró que castiga principalment els barris situats al darrer terç de la distribució.

Així, si veiem els 20 barris amb menor renda, trobem pocs casos de millora significativa, i de fet es troba un important efecte als barris de Nou Barris (identificats amb un 8 al davant). Estan descats en taronja els barris que disminueixen i en blanc els que augmenten el seu valor.


Font: Elaboració pròpia a través d'Estadístiques de BCN. El primer valor correspon a 2011 i el segon a 2012 
Si passem als 15 barris que podríem considerar de renda mitjana-baixa, no es veu un patró molt evident de canvi. Tampoc es percep als barris de renda mitjana per sota del valor 100.Passem als districtes de major renda, també podem veure un cert decreixement en els més rics (que són 6 cops més rics que els més pobres), però no hi ha un patró molt clar entre els que conformarien els llocs 60 i 70 d'aquest rànquing de renda.

Per tant, tres conclusions ràpides:

a) Falta una anàlisi individual, que amb dades de l'Ajuntament ara mateix no és possible fer-ho des de fora. Es podrien plantejar molts supòsits. També faltaria creuar-ho amb factors demogràfics i de mobilitat residencial, i conéixer quin és el canvi metodològic que ha obligat a recalcular valors de 2011 i no poder comparar amb el període anterior al 2011.
Evidentment, se'n poden fer anàlisis més riques, completes i refinades que la que estic fent amb pocs temps.

b) L'únic que disposem és de dades a nivell de districte i barri. I ens mostra que malgrat alguns titulars vulguin ser positius i optimistes amb una suposada reducció de la desigualtat, el que veiem és un descens en el nivell de renda, castigant molt especialment els barris de dos districtes de la ciutat.

c) Tot sembla indicar que per factors que no entraré en valorar si són exògens o endògens a la gestió municipal, segueixen existint diferències significatives entre districtes. És més, diferències que s'agreugen per l'empobriment progressiu dels darrers anys, en especial a aquelles zones de la ciutat que corresponen al quartil més pobre.