dimecres, 29 de gener de 2014

Desigualtat de renda a Barcelona (2)

En un anterior post tractava la qüestió de la desigualtat de renda a Barcelona. Aquest post continua aquesta línia i fa una vista revisió a una notícia, la suposada millora en termes de desigualtat de renda a Barcelona.

Sense fer una anàlisi especialment fina, aquest post repassa per què és compatible el titular amb un empitjorament significatiu de les condicions de vida de la ciutadania a Barcelona.

És cert que pot existir un percentatge de famílies amb rendes més baixes que passin de ser el 42% el 2011 al 39% el 2012. Però tampoc ens diuen si han existit factors demogràfics o migratoris o bé altres elements que hagin pogut incidir en variacions de la distribució en una o altra direcció.

Així, un escenari plausible que podem aportar al debat és que les rendes més baixes puguin arribar a representar menys en el total, però creixin força el segment de persones amb rendes entre baixes i mitjanes. El resultat seria menor desigualtat, però sense que signifiqui millors condicions de vida als barris amb menors ingressos. És a dir, ens trobem amb una distribució en la qual les classes mitjanes i mitjanes-baixes disminueixin. Menys desigualtats, però més pobres.

Aquesta hipòtesi s'hauria de contrastar tot analitzant les dades individuals sobre renda disponible que no disposem.

Si ens fixem en la informació sobre renda als 73 barris de Barcelona veurem alguna cosa interessant:

Tot i que als titulars es parla de menor desigualtat de renda a Barcelona, veiem que en realitat hi ha 46 barris que han vist empitjorada la seva renda (recordem, en base 100) entre l'any 2011 i 2012. I es mostres alguns aspectes significatius, com ara que els districtes que surten pitjor parats són Nou Barris, l'Eixample i Sants Montjuïc. És a dir, dos dels que tenen barris amb major homogeneïtat de renda i un districte preminentment de classe mitjana com és l'Eixample.

Si analitzem aquesta distribució amb més detall veurem com, dels 46 districtes que baixen en relació a l'estadística del 2011,  36 són distrites que es trobaven el 2011 per sota del valor 100. 10 són districtes per sobre de la mitjana.
O una altra possible lectura, dels 56 districtes amb renda per sota del valor 100, 36 han empitjorat el resultat entre 2011 i 2012 i 20 han millorat. En canvi, entre els districtes amb renda per sobre del valor 100, 7 han millorat i 10 han empitjorat.
 La interpretació és força diferent. Efectivament, pot donar-se el cas que estadísticament existeixi un canvi en la distribució i concentració de rendes baixes, provocant un descens relatiu en la desigualtat. Però en absolut es pot interpretar com que les condicions econòmiques han millorat als barris. Majoritàriament han empitjorat, i ho han fet seguint un patró que castiga principalment els barris situats al darrer terç de la distribució.

Així, si veiem els 20 barris amb menor renda, trobem pocs casos de millora significativa, i de fet es troba un important efecte als barris de Nou Barris (identificats amb un 8 al davant). Estan descats en taronja els barris que disminueixen i en blanc els que augmenten el seu valor.


Font: Elaboració pròpia a través d'Estadístiques de BCN. El primer valor correspon a 2011 i el segon a 2012 
Si passem als 15 barris que podríem considerar de renda mitjana-baixa, no es veu un patró molt evident de canvi. Tampoc es percep als barris de renda mitjana per sota del valor 100.Passem als districtes de major renda, també podem veure un cert decreixement en els més rics (que són 6 cops més rics que els més pobres), però no hi ha un patró molt clar entre els que conformarien els llocs 60 i 70 d'aquest rànquing de renda.

Per tant, tres conclusions ràpides:

a) Falta una anàlisi individual, que amb dades de l'Ajuntament ara mateix no és possible fer-ho des de fora. Es podrien plantejar molts supòsits. També faltaria creuar-ho amb factors demogràfics i de mobilitat residencial, i conéixer quin és el canvi metodològic que ha obligat a recalcular valors de 2011 i no poder comparar amb el període anterior al 2011.
Evidentment, se'n poden fer anàlisis més riques, completes i refinades que la que estic fent amb pocs temps.

b) L'únic que disposem és de dades a nivell de districte i barri. I ens mostra que malgrat alguns titulars vulguin ser positius i optimistes amb una suposada reducció de la desigualtat, el que veiem és un descens en el nivell de renda, castigant molt especialment els barris de dos districtes de la ciutat.

c) Tot sembla indicar que per factors que no entraré en valorar si són exògens o endògens a la gestió municipal, segueixen existint diferències significatives entre districtes. És més, diferències que s'agreugen per l'empobriment progressiu dels darrers anys, en especial a aquelles zones de la ciutat que corresponen al quartil més pobre.


Desigualtat de renda a Barcelona (1)

Fa cosa d'un any es va presentar la darrera onada de l'habitual estudi sobre renda als barris de Barcelona. Lògicament, la crisi no perdona i mostrava unes dades força demolidores en termes d'increment de les desigualtats.

Cal tenir en compte que aquests magnífics estudis que porta fent Programació de l'Ajuntament des de fa uns anys es presenten en forma de base 100.

Ahir l'Ajuntament va presentar l'estudi corresponent a dades 2012 i es diu que s'escurça per primer cop la diferència entre rics i pobres a Barcelona. Es presenten algunes dades que semblen donar a entendre que aquest any la situació és millor que l'any passat. No entraré a valorar gaire aquestes dades.

El problema de la poca fiabilitat d'aquest missatge és quan es comencen a fer titulars com el que ha fet el mateix Community Manager de l'Alcalde Trias:


Lògicament la resposta és clara: en un districte amb la variació de Ciutat Vella (amb dos barris a prop del valor 100), és complicat fer moltes conclusions generals amb una dada com aquesta. Si bé en relació a 2011 el valor augmenta als dos barris del districte amb més renda (Santa Caterina i el Gòtic), disminueix a la Barceloneta i creix lleugerament al Raval. Un cop més, convindria relativitzar aquest tuit-titular. La resposta a la pregunta seria: sí, no, i no em falten elements per saber si és veritat.

Però el principal problema és quan el mateix Community Manager m'adreça al web d'estadístiques de l'Ajuntament per mirar a fons tota la informació que pretenc aclarir, ha crescut o minvat des del 2007, com deia la presentació a premsa de dies anteriors??

Efectivament, vaig a la font d'informació i el primer que trobo és un gran "Disclaimer" dels mateixos tècnics municipals que treballen les dades.

 Podem veure que han incorporat novetats en la mesura de la renda familiar. Han recalculat els valors 2011 (per tant, les notícies publicades de l'any passat caldria refer-les) i s'avisa que NO ES POT FER UNA COMPARACIÓ ACURADA AMB ALTRES ANYS.

En resum, que l'Ajuntament, en aquest cas el Regidor Forns, està convocant a la Premsa per donar com a gran titular una dada que el mateix Ajuntament es limita a relativitzar en tots els exercicis anteriors a 2012. Per tant, una dada no comparable amb el període 2007-2010. Ens quedem amb les ganes de saber si estem pitjor o millor en termes de desigualtat de renda.

Actualització: aquest post té una segona part