dilluns, 7 de gener de 2013

Punt i final per al Park Güell?

Les darreres setmanes de l'any ens han portat alguns avenços en relació amb el debat sobre el futur del Park Güell. L'actual situació ens mostra un parc al límit de saturació, tant en la zona monumental com en la zona habitual de trànsit i lleure dels barcelonins. Actualment visiten el parc més de 14.000 persones com a mitjana al dia, una xifra que obliga a un reforç en la seguretat de la zona i una degradació progressiva de l'espai que ha obligat a desenvolupar un Pla Integral d'actuacions del Park Güell, algunes de les quals són visibles als visitants actuals.

La possibilitat de fer pagar una entrada no és nova. En altres moments ja se'n va parlar de manera més o menys pública, però sempre ha acabat per prendre's una solució no arriscada. L'any 2009 el debat va començar a entrar en una fase que no ha tingut aturador, tampoc amb el canvi de govern del 2011, malgrat la fredor que es va tenir el 2010 un cop es van revisar algunes modificacions necessàries i també motivat per la  manca de consens amb els veïns del barri de la Salut.

 La meva sensació és que cal felicitar al govern municipal i a qui hagi participat en la solució final acordada, que no és més que l'evolució d'unes alternatives treballades durant els darrers anys. 

La solució planteja dos grans objectius: a) reduir l'afluència al parc; b) garantir l'accés dels barcelonins. Tots dos es garanteixen, i a més es fa manteniment l'accés gratuït dels barcelonins a l'espai monumental, que previsiblement pot implicar algunes cues i molèsties, i sense impedir l'accés lliure a altres zones (no monumentals del parc). Dit d'una altra manera, es recaptaran entre 5 i 10 euros per visita del turista a la zona reservada, mentre que no s'evita que qualsevol pugui accedir a la part menys atractiva per al turista.

La principal afectació es trobaria a l'accés del carrer Larrard (accés 1 i 9) i al de la carretera del Carmel (Accés 8), des d'on s'accedeix en autocar o autobús urbà. En tots dos casos s'hauran d'habilitar zones per poder accedir a l'espai monumental delimitat amb cita prèvia, amb entrada (si la capacitat o permet) o amb l'acreditació de veí de la zona. Els barcelonins que no viuen a la zona tindran accés lliure a la zona monumental si obtenen gratuïtament el carnet Club Park Güell.

Font: http://territori.scot.cat/cat/notices/2011/12/pla_integral_d_rsquo_actuacions_del_park_gUell_barcelona_2949.php
La resta del parc i accessos no tindran afectació per a cap visitant i no hi haurà tanques d'accés o torns. Per tant, els usuaris o els turistes que no vulguin accedir a l'espai monumental no tindran cap problema per seguir fent-ho, si bé no podran accedir a l'espai monumental sense pagament o acreditació..

El resultat final no s'allunya gaire del que es va comentar en aquest bloc aquí (2009), aquí (2010) i aquí (2011), així com al Bloc "Quotidianitats" també el 2009. En casos com aquests, la reflexió i el temps dedicat a buscar la millor solució és del tot justificada si serveix per fer una revisió de la situació que comportin inversions ben justificades i efectives. L'únic dubte és saber si el manteniment  i inversió en al parc serà el necessari, ara que previsiblement obtindrà uns recursos extraordinaris que serien benvinguts per a qualsevol àrea de gestió de l'Ajuntament.