dimarts, 29 de maig de 2012

Xarxa ortogonal d'autobusos

La setmana passada vam conèixer les línies mestres del nou projecte de Xarxa ortogonal d'autobusos. El document presentat a la premsa es pot veure al següent enllaç.

El projecte del govern Trias parteix de Retbus, un model d'autobusos d'alta capacitat que tenia objectius similars:
- Potenciar línies d'autobús que fessin trajectes més rectes.
- Millorar la velocitat comercial optimitzant els semàfors, agilitzant l'accés i baixada de passatgers i espaiant més les parades.
- Incorporar els autobusos en la lògica del transport intermodal.

El projecte Trias manté els principals criteris tècnics, així com la previsió d'instaurar-se progressivament, però l'ha fet menys revolucionari:

- No és tant agressiu en la recerca d'una velocitat comercial elevada i en rebaixa la previsió motivat pel fet que pràcticament no es retocaran parades. El projecte inicial en preveia una cada 450 metres, l'actual en fixa una cada 300.

- No pretén eliminar a mig termini massa línies. En tot cas, canviaran el recorregut d'aquelles que es sol·lapin més.

- No preveu un accés exclusiu i tancat a les parades (marquesines tancades) per agilitzar-ne la validació del bitllet, seguint l'esquema de Curitiba, una opció que s'havia plantejat en els treballs previs al projecte Retbus. En canvi, sí es preveu l'accés seguint el model del Tram i es podrà accedir per més d'una porta en aquells vehicles més llargs, evitant així els típics embussos al voltant de la primera porta de sortida i la zona de habilitada per a cotxets i cadires de rodes.

- No s'eliminaran els autobusos articulats i estàndards que circulen actualment, però se n'afegiran de nous doble-articulats que facilitaran moltíssim l'accés i distribució ordenada de passatgers.

- Un element on sí resulta revolucionari és la instal·lació de màquines de venda de bitllets a les parades de bus, una gran mancança actual que previsiblement (no confirmat) podria acabar amb la venda de bitllets al bus.

El projecte és necessari, però hi ha el risc que no esdevingui una alternativa real al metro especialment en termes de velocitat i comoditat:


- Tot i que es va parlar d'optimitzar la semaforització donant prioritat a aquests vehicles, en algunes cruïlles aquesta solució podria crear distorsions en el trànsit privat.
- Es preveu separar el bus del taxi en algunes vies, però no serà d'aplicació universal.
- La resta de línies seguiran existint. Es preveu la supressió de 3 i la modificació d'altres que tinguin sol·lapaments importants. Aquest fet no acabarà amb el temps d'espera en la majoria de parades quan hi arriba més d'un vehicle
- Sota el meu punt de vista, el nou sistema de busos hauria de ser ambiciós i plantejar canvis importants en les línies convencionals basant-se en rigorosos estudis d'itineraris habituals i desitjats. Continuen existint mancances que una xarxa ortogonal, encara que sigui amb freqüència d'1 vehicle cada 6 minuts, no eliminarà. Per altra banda, hauria d'acabar definitivament amb trajectes com el bus 57, el 41 o el 14. El fet és que aquestes línies fan trajectes molt llargs i acumulen retards en hora punta.