dimarts, 18 d’octubre de 2011

Àrees verdes gratis per a residents

Promesa en campanya electoral i valorat per aquest bloc, avui s'han donat a conèixer les propostes d'ordenances fiscals i taxes de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2011. Una de les mesures donades a conèixer ha estat l'eliminació del preu destinat a l'àrea verda per a residents, que fins avui ara era d'un euro setmanal per resident.

La mesura ha estat ben rebuda per opinadors i xarxes socials. Sota el meu punt de vista és una mesura poc contrastada (els intents d'avaluació de l'àrea verda donen bons resultats) i amb efectes negatius que són difícils d'evitar. Tanmateix, si bé l'euro setmanal es podria considerar recaptatori fa uns anys, no es toca per als no residents, tampoc es toquen els preus dels aparcaments de BSM i les àrees blaves (en alguns casos, predominants als barris)..

Fa uns mesos vaig parlar de la qüestió de com els preus per aparcar al carrer ajudaven a la mobilitat, sinó també des del punt de vista de la despesa en benzina i acompanyava un video d'un dels principals experts en la matèria (Veure post). 


Seguint la línia argumental de l'anterior post, a continuació analitzo els efectes que pot tenir la mesura, tant efectes positius com negatius. Posteriorment algunes correccions que podrien limitar els efectes negatius previstos.


Efectes positius de la mesura:
1- Reducció de 52 euros per cotxe ( a un euro setmanal) i un efecte limitat en el nombre de cotxes al carrer.

Efectes negatius:
1- Possible impacte, possiblement no suficient, en la quantitat de vehicles que desitgen aparcar al carrer. Aquest impacte pot tenir tres efectes indirectes:

   a) Augment de les congestions, especials en barris amb carrers estrets, degut al descens en la rotació de vehicles.

   b) Com a resultat de la menor disponibilitat d'aparcament al carrer, els vehicles han de destinar més temps i més benzina per a trobar aparcament. En alguns casos és possible que es consumeixi més del famós euro setmanal que ara s'elimina. PEr tant, potser caldria augmentar més que no pas disminuir el preu de l'àrea verda.

  c) Efecte en la recaptació d'àrea verda per a no residents. Si no hi ha lloc per als residents, difícilment el tindran els no residents. En aquest cas, el principal beneficiat pot ser BSM, empresa municipal que gestiona aparcaments per tota la ciutat, o bé el transport públic.

 d)  L'Àrea verda servia per finançar una part del servei del Bicing. El servei haurà de buscar altres solucions si no vol tenir encara més problemes per al seu finançament.

Algunes propostes de correcció alternatives:

Si recordeu, al post del mes de febrer parlava de mesures més o menys sofisticades per adreçar la qüestió de la congestió generada per l'escasedat d'aparcament al carrer. A Barcelona, enlloc d'adreçar-ho com una política pública s'ha preferit donar resposta des dels preus públics.


Alternativa a) Gratuïtat limitada per temps. L'objectiu de la mesura és que tothom qui vulgui pugui aparcar al carrer sense pagar? La qüestió és si realment es persegueix aquest objectiu o es vol acompanyar d'un objectiu en visió de mobilitat, per exemple, major rotació de vehicles. Si és així, es podria obligar a obtenir un tiquet gratuït d'àrea verda que limités l'estacionament del vehicle durant més de, per exemple, 16 hores.
D'aquesta manera, es frenaria l'incentiu a que algú deixés el cotxe en tornar de la feina i el pogués deixar uns dies sense tocar. Si aquest és el desig d'aquesta persona, segurament caldria que pagués, no afavoreix a la rotació.

 En canvi, les persones que l'agafen al matí i  tornen al barri a la tarda disposarien de més opcions per la rotació buscada. També afavoriria l'acció de residents que es mouen per la ciutat i tornen a casa per dinar o sopar. Lògicament, en cap de setmana i agost, seria sempre gratuït en tots els casos.

Alternativa b) Gratuïtat rotatòria. Per tal d'avaluar l'efecte real de la gratuïtat, seria interessant plantejar un període de prova (uns 4 mesos) que permetés valorar si deixar de cobrar als residents afecta la congestió i el consum de benzina. Per fer-ho possible, imaginem que al Gener i Març el cost torna a ser d'1 euro a la setmana (o fins i tot superior) i el Febrer i Abril el preu és de 0. Segurament, passats 4 mesos sabrem si realment la gent ho preferirà o no, podrà comparar en base a una situació recent i amb lògiques de trànsit similar (comparar amb anys anteriors és complexe metodològicament parlant).

I per acabar, propostes per reduir el gran tracte de favor a la proximitat. Per què un resident a Sarrià no pot aparcar a Gràcia a preu 0 i, quan ho fa, ha de pagar més de 2 euros l'hora i, en canvi, algú que el deixa una setmana al carrer sense tocar no paga res? Des d'un punt de vista d'ocupació de l'aparcament el tracte és desigual i injust. En aquests casos una tarifa plana mensual a Barcelona, vàlida per a tots els barris, podria afavorir a visualitzar millor aquesta qüestió.


3 comentaris:

LaNeulaTespia ha dit...

jolines això de no tenir cotxe cada cop m'agrada més...una anàlisi molt completa eh

Miquel Saumell ha dit...

Hola Andreu!

Primer de tot, gràcies de nou pel teu consell gastronòmic florentí.

I anant al tema, encara que a mi no m’afecta perquè SEMPRE deixo el cotxe al garatge, penso que això de premiar als residents que fan bondat i no tenen multes de trànsit amb el perdó de l’euro setmanal és més propi d’una escola de pàrvuls que d’una societat madura.

Dit això, estic d’acord amb la teva proposta d’una tarifa plana d’aparcament a Barcelona vàlida per a tots els barcelonins (i a Sabadell, per a tots els sabadellencs, etc.), tot i que jo tampoc me’n beneficiaria perquè a la ciutat utilitzo gairebé sempre el transport públic... o les cames, que encara és més sà, tant per la salut com per la butxaca.

A.Orte ha dit...

Gràcies pels comentaris a tots dos. Efectivament, pensar que treure l'euro de pagament setmanal és suficient per garantir millors comportaments al volant és creure en una societat que busca el caramel a la boca per respondre.
Crec que cal seguir avançant en mesures que incentivin una mobilitat en transport públic i seguir posant difícil aparcar al carrer a gent, com tu o com jo, només emprem el cotxe per sortir de la ciutat o bé amb poca freqüència.