dimecres, 28 de setembre de 2011

Publicitat al Bicing

Una de les propostes de l'alcalde Trias en campanya fou posar sobre la taula el problema del finançament del servei del Bicing. Amb un cost aproximat de 15 milions d'euros, 11 milions de desplaçaments i uns 115.000 abonats, les xifres no semblen parlar bé de la sostenibilitat econòmica del sistema.


El debat no és aliè a altres realitats de referència. Els sistemes de "bike-sharing", inicialment sense publicitat, comencen a incorporar la publicitat o estan en camí de fer-ho.


Un patrocinador fort

Al cas de Londres, per exemple, el banc Barclays (patrocinador de la Premier League, per exemple) va signar un contracte de patrocini superior als 25 milions de lliures per a 5 anys. El sistema, a més, preveu sancions per mal funcionament del servei, com ho demostra una penalització de 5 milions de lliures a l'empresa concessionària. La clau, doncs, és garantir la qualitat per la doble via d'apretar, fent seguiment de la gestió, i ingressar més per patrocini de bicicletes i estacions.

Model de múltiples sponsors

A Boston es va optar per una solució similar, recentment, i un contracte de patrocini amb New Balance molt inferior al de Barclays, tot i que 11 organitzacions i empreses fan dotacions adicionals, entre elles Harvard. Una dada interessant a tenir en compte és que Boston sí ofereix abonaments d'un dia per 5 dòlars i un preu del carnet anual de 85 dòlars, gairebé el doble que en el Bicing.

El cas de Nova York 

En aquest cas, la situació es pot plantejar com a similar a Barcelona per l'absència d'un acord. Tot i que volen emular el cas de Londres, esperant ingressos de 60 milions per a 5 anys, el fet de no tenir un sistema consolidat ha permès la curiosa circumstància d'obrir un web per a anunciants.  Els experts en publicitat em corregireu, però sembla una excel·lent oportunitat per recollir propostes, parlar-les i madurar-les en silenci i decidir si interessa més la via de Londres o l'opció de patrocinador múltiple.