dilluns, 2 de maig de 2011

Bildu... i d'on havien de sortir?

El suprem il·legalitza les llistes de Bildu. Farcides d'independents sense antecedents amb Batasuna i d'una colla de candidats d'EA (partit legal i fins no fa gaire amenaçats també per ETA).

La lògica no s'ha posat en pràctica. Després de 40 anys, lògicament a l'esquerra abertzale hi ha gent amb passat i contactes amb ETA. És tant ridícul com considerar que a la dreta espanyola no n'hi ha franquistes o personatges poc democràtics.  En definitiva, s'ha demostrat que la llei de partits perseguia idees, no moviments.

Però a banda de lògica, no s'ha considerat el que sembla una obvietat. Les organitzacions evolucionen i els moviments no organitzats, també. No hi ha dubte que continuen existint persones amb voluntat de matar, però també és cert que l'Estat sap perfectament que allò que suposadament era un moviment territorista unit ha passat a ser una olla de grills amb, cada cop, més esquerdes. I una d'aquestes esquerdes la provocava la voluntat d'optar per mitjans democràtics. Estem segurs que tothom vol  que es mantinguin aquestes esquerdes?