dilluns, 4 d’abril de 2011

Estratègies ambicioses vs. defensives

En època de crisi no descobrim res quan diem que allò que permet sortir amb més força és arriscar, prendre decisions innovadores i estar amatents al que succeeix en l'entorn. D'exemples en coneixem diversos, essent el més habitual en les classes d'economia el de Nokia i el seu pas d'empresa fabricant de derivats de la fusta i el cauxú al d'empresa de telecomunicacions i productes intensius en transmissors.

En el cas de les ciutats i els països, les polítiques industrials tenen fonamentalment l'objectiu de fer més competitiva una economia. En termes pràctics, això comporta:

1.mantenir/potenciar el teixit econòmic competitiu
2. atreure inversió estrangera
3. crear nova indústria
4. fer-ne més competitiva l'existent.

La crisi ens ha portat greus (inevitables?) ERO, negociacions per a l'arribada de nous fabricants i, en els casos més positius, la reconversió per evitar tancaments.

En el cas del sector de l'automòbil i la mobilitat, que és un dels que més ha patit la crisi, ens trobem amb una curiosa paradoxa. Actualment ens trobem en un moment de canvi, no m'atreveria a dir crisi, de la mobilitat. La mobilitat quotidiana augmenta, augmenta la mobilitat vinculada a l'oci. Augmenta a casa nostra en gairebé tots els modes de transport. Necessitem més bicicletes, més motos, més tramvies i més instruments per facilitar la nostra mobilitat. Però el relat en la política industrial  és clàssic i les estratègies no semblen trobar-se en una estratègia comuna.

Amb avantatges fiscals i mà d'obra barata es poden tenir satisfetes algunes persones durant uns anys, però serà qüestió de temps que els fabricants de vehicles abandonin Catalunya.

Trobo a faltar una iniciativa com la que he llegit per al cas de NYC i la intenció de BMW de crear un "Tech Incubator" per a integrar empreses i recerca del sector de la mobilitat. Estem parlant d'un sector en el qual ja no es tracta de fer cotxes, sinó d'incorporar totes aquelles empreses, participin o no en el procés de fabricació, en la lògica del sector.

Com diu un dels responsables de BMW  "Com a BMW fem cotxes (...) i esperem ser exitosos 20 anys més. Però també podem dir, anem a ser innovadors (...) i transferim les nostres idees i el valor de marca al camp dels serveis de mòbil".


No demano copiar literalment la idea, però sí reflexionar sobre el com s'hi arriba fins ella, en aquest o en qualsevol altre sector de la nostra economia.