dimecres, 23 de març de 2011

Promeses electorals inadequades (II) impedir el trànsit de vehicles vells

És un cotxe d'antiguitat major als 10 anys un vehicle vell?  La regidora Imma Mayol ha defensat aquesta setmana que demanaran modificar les condicions d'obtenció de ITV per evitar que els vehicles que més contaminen circulin per la ciutat.

Aquest és el darrer regalet en forma de proposta que deixa la regidora Mayol. Regalet enverinat, gens consensuat, que ultrapassa les funcions d'un Ajuntament que proposa ser la capital de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que hauria de dependre d'una administració superior, amb un bon pla de renovació del parc de vehicles que servís per reduir (mai eliminar) la circulació de vehicles molt contaminants.


Si Barcelona aspira a ser el nucli d'una realitat política i de polítiques més important, no es pot permetre el luxe d'anar per lliure.
Si no tenim prou arguments amb els abans expressats, la mesura és, a més, força elitista (qui pot canviar-se el cotxe ara? una persona d'ingressos baixos no) i arriba en un moment en el qual no és hàbil posar en la balança dels comportaments individuals la cartera i el comportament mediamentalment sostenible. 

 En cas que Barcelona cregui que aquests vehicles malmeten la qualitat de l'aire, pot començar per fer mesures que, essent restrictives per al trànsit, no discriminin per raons socioeconòmiques. Per exemple, limitar l'accés al centre de la ciutat a tots els vehicles excepte comercials, residents i transport públic.