dimarts, 1 de febrer de 2011

Una llei de barris a l'espanyola?

En els darrers mesos s'ha desenvolupat un dels pocs projectes impulsats pel "Ministerio de la Vivienda". D'acord amb els esborranys que circulen, la Llei planteja com a prioritats la "rehabilitació de l'habitatge i la regeneració urbana". Els principis rectors mostren un biaix per la rehabilitació d'edificis, enlloc de l'elecció catalana el 2005, centrada en projectes integrals de barris, en el qual la rehabilitació i construcció de nous habitatges i equipaments era només una part.
Hem de tenir en compte que la Generalitat, que té competències en matèria d'habitatge, ja ha previst mesures específiques per la rehabilitació, recollides en el desplegament del Pacte Nacional per l'Habitatge i al Pla Territorial Sectorial que involucra l'actual govern tot i ser un compromís aprovat en l'anterior mandat.

El govern espanyol, doncs, planteja a primera vista un cas de possible duplicitat en un àmbit en el qual té poca cosa a dir com és l'habitatge. On sí pot aportar alguna cosa és en la construcció d'equipaments i millora d'espai públic, mitjançant el suport específic als projectes municipals. En aquest cas, però, ens trobaríem amb l'experiència recent del FEIL i FEIL II, planificats i impulsats en un temps gairebé rècord per donar resposta a projectes pendents d'executar.  La improvisació seria, doncs, un cop més manifesta i no es podria culpar les Comunitats Autònomes si es triés la via d'inversió pública.


Si d'una cosa podem aprendre en el cas de la Llei de Barris és que la segregació social i la degradació urbana no poden reduir-se només amb una neteja de cara dels edificis, que permeti millorar el parc d'habitatges al mercat. Ans al contrari, la capacitat d'un barri per atreure nous veïns de condicions socioeconòmiques ben diversa (component social de la llei de barris) depèn de molt diversos factors: el teixit social, la seguretat, el dinamisme, l'accés en vehicle privat i aparcament del mateix, etc. De ben segur tots coneixem alguns èxits i fracassos en aquesta direcció.

Per saber-ne més: Cliqueu aquí.