dimarts, 30 de novembre de 2010

Reptes del nou govern (i) La nova orientació del medi ambient


Avui inicio una secció fixa en aquest bloc. Parlaré dels reptes del nou govern de CiU. Ho faré amb un doble risc: el primer, avançar-me a les polítiques que encara no s'han anunciat, sense necessitat de llegir-me el programa electoral. El segon, destacar prioritats que poden deixar de ser-ho, o tendències en cadascuna de les matèries que poden passar a un segon ordre. I ho faré sense criticar ningú, els que van marxar i tampoc els que arriben.


Un dels primers temes a abordar a la Generalitat convergent serà la política mediambiental.

Orientada des del govern tripartit des d'un posicionament conservacionista de la fauna i flora, per una banda (especialment en espais naturals) i intervencionista per una altra (en matèria d'aigua, canvi climàtic i contaminació), la política d'ICV ha posat al centre de les seves actuacions l'educació ambiental, la protecció  i el control ambiental de les activitats productives (de fet, es va aprovar una llei l'any 2009 en aquesta matèria).

En la nova etapa, el principal repte és com fer compatibles els principis de sostenibilitat ambiental amb la sostenibilitat econòmica en un entorn de crisi econòmica.

La intenció de CiU és connectar el medi ambient amb l'energia, la indústria i l'activitat econòmica. El paradigma és diferent a l'anterior, ja que ara manaran els incentius econòmics i de mercat (exempcions d'impostos i taxes per encoratjar l'aposta pel fet mediambiental). I per altra banda, buscaran de ben segur un compromís públic i privat pel medi ambient, però ho faran apretant poc per les obligacions i molt per demostrar que cuidar el medi ambient és positiu pel país i per la seva economia (un element que sí comparteix amb ICV).