dilluns, 8 de novembre de 2010

Privatitzar autovies

Les crisis de liquiditat al sector públic té, gairebé sempre, una solució fàcil: privatitzar els serveis atractius per al sector privat. Fa més d'una dècada el compromís d'estabilitat exigit per la UE per accedir a l'Euro va implicar la privatització d'alguns serveis en règim de monopoli. 

La situació actual s'explica per molts altres factors, alguns d'ells provinents per decisions d'altres governs (especialment el problema del model productiu).

La qüestió és que alguns ja preparen la privatització d'alguns actius de l'Estat per a privatitzar si la situació empitjora: AENA, RENFE i les autovies serien les primeres candidates. La notícia és que les concessionàries reclamen una compensació per la diferència del que tenien previst guanyar i del que guanyen. Una mala notícia pels que pensaven que seria fàcil reduir la despesa pública en gestió d'autovies traspassant la gestió d'algunes de les més rendibles al sector privat.

El problema de fons és la sensació que arriba al ciutadà: un cop més les grans empreses en mans d'alguns sectors d'activitat reben la protecció de l'Estat. En canvi, d'altres veuen com han d'assumir tot el risc d'obrir una empresa o negoci propi. Amb aquesta decisió entra en crisi la visió liberal de l'activitat empresarial, que considera que el risc i els beneficis són privats i el regulador que garanteix la transparència és l'Estat. Es crea una relació força injusta d'aquesta activitat, en el qual el risc és compartit i els beneficis són privats, una via que no convenç les tesis socialdemòcrates i molt menys les liberals.