dimecres, 3 de novembre de 2010

Ni-Ni

No m'ha convençut la mesura (electoralista) d'impulsar la contractació dels anomenats Ni-Ni (ni estudien ni treballen). No puc dir que no m'agradi, perquè sembla que qualsevol política dirigida a un col·lectiu problemàtic, amb risc d'exclusió, ha de ser aplaudida. Evidentment, la mesura pot ajudar, però no crec que sigui interessant pensant a llarg termini.

En primer lloc, es tracta de posar un tap en una ampolla plena de gas que carregat durant anys. La qüestió és que fa ja molts anys que el balanç educatiu adverteix d'una greu situació quant a fracàs escolar a Catalunya, una situació que s'ha agreujat en els darrers anys de crisi, en bona mesura perquè cal afegir la manca de treball no qualificat. Tampoc hem d'oblidar la crisi de valors que afecta a uns joves sense esperances i expectatives i un canvi de prioritats en la visió del treball i l'esforç.

És simptomàtic que, davant la situació identificada fa uns anys, les mesures estructurals (l'enllaç és del 2006) orientades al sistema educatiu passin ara a un segon nivell en el discurs, si bé és totalment cert (com em recorda la M.L) que s'estan fent reformes interessants per pal·liar la problemàtica. Amb tot, la mesura "estrella" s'interpreta com una manera de buidar de gas l'ampolla, essent coneixedors que el gas tornarà a entrar-hi i pressionar aquest sector.

Un segon grup de critiques es centren en l'ètica de la mesura. Té sentit centrar-se en un col·lectiu ampli però relativament conscient dels riscs? És a dir, en quina mesura els Ni-Ni no saben i no tenen inputs durant els seus anys d'escolarització sobre el risc d'abandonar els estudis? I en tot cas, l'atur dels menors de 25 no és únicament problema dels Ni-Ni, ja que supera el 40%. Qui es fa càrrec de les persones que estan a l'atur i tenen una carrera universitària?

En definitiva, es tracta d'una política socialdemòcrata? No, es tracta més aviat d'una política per donar resposta als efectes del fracàs escolar, dóna respostes curt-terministes que no afavorirà la igualtat d'oportunitats d'accés al mercat de treball. Hi ha millors opcions en altres partits? No sóc gaire optimista quant les propostes de CiU en matèria d'atur juvenil. Incentivar la beca i el contracte de pràctiques s'ha demostrat ineficient en el sistema productiu català, especialment els anys 90 i 2000.