dimarts, 9 de novembre de 2010

Aeroports privats a Madrid?

Sembla que Madrid activa el vell projecte d'aeroports privats ben a prop de la ciutat.

El projecte planteja una redistribució del trànsit dels aeroports militars i una especialització comercial i logística dels dos nous aeroports, així com Barajas.

De reptes i dubtes n'hi ha molts. La principal és si aquest projecte pot ser viable. Considerant l'experiència de Londres i Berlín hom podria pensar que pot ser viable en termes d'èxit empresarial, plantejar un ambiciós projecte de centrals de mercaderies i aconseguir que "Madrid sea el gran centro de logística de distribución del centro de Europa y del eje norte-sur y este-oeste”. Com a repte, no és pot negar que resulta il·lusionant per la regio. En primer lloc, perquè Madrid no és precisament una plaça ben situada. Allunyada del mar (els ports de Barcelona, València i Bilbao tenen Saragossa i el sud de França millor situades) i amb l'incertesa del paper d'alguns països centreeuropeus en el futur. Madrid avança, però què faran els hongaresos, els alemanys, els Italians o els austríacs?