dimarts, 19 d’octubre de 2010

Park Güell

Si recordeu, fa un any vaig fer esment a un dels debats més clàssics en els darrers anys al barri de Gràcia, com limitar l'accés al Park Güell. La saturació de la zona és evident i dificulta el manteniment, així com l'atracció de l'espai per la població resident.

Doncs bé, l'Ajuntament, un any més tard, no ho veu clar i ha decidit no fer res aquesta legislatura que s'acaba. Ajuntament i veïnat han de ser conscients que la solució no pot ser restrictiva en termes d'horaris (la gràcia d'un parc és poder-lo visitar durant totes les hores de llum). Així que no queden moltes solucions. O es limita el nombre de persones que hi accedeixen o bé s'especialitzen usos en funció de l'origen (per exemple, turistes només unes determinades hores del dia).
Una de les solucions plantejades fa un temps semblava coherent: la reserva prèvia per internet o telefònica amb unes excepcions (residents del barri), per als quals el parc es consideraria espai públic de barri.

De ben segur aquest tema entrarà al debat electoral del proper maig i la solució, per imaginativa que sigui, haurà de ser alguna de les plantejades en  aquests mesos.