divendres, 16 de juliol de 2010

Debats complexes: el finançament del transport

Fa unes setmanes vaig participar en una interessant jornada sobre l'actualitat de la planificació de la mobilitat. Una de les presentacions més interessants provenia de l'Autoritat del Transport Metropolità, concretament sobre el cost de la mobilitat a la Regió Metropolitana.
Interessant perspectiva, amb una diagnosi senzilla i intuitiva:

- Les dinàmiques urbanes, que ha nprovocat un augment de 755 a 914 milions de desplaçaments en transport públic en 8 anys (2001-2009).
- Inversió i ampliació de les xarxes, amb un cost que gairebé s'ha duplicat (de 481 a 886 milions d'euros).

Evidències del model en un entorn de crisi econòmica:
- En 10 anys s'ha passat d'un model on l'usuari pagava el 50% a un on les tarifes cobreixen un 40%.
- Els costos d'operació per viatge es manté per sota de la mitjana de les ciutats europees, no sembla un problema de cost.
- L'ingrés mig per viatge està també a la mitjana.
- En l'actual situació, si s'acorda que la inversió s'ha de mantenir però es considera el descens dels pressupostos públics, només queden tres alternatives: s'incideix en elements de qualitat del servei (manteniment, neteja, freqüència, personal), s'augmenten les tarifes o bé s'obren les oportunitats d'accés al sector privat.

En aquest debat serem capaços d'entendre l'article recentment publicat sobre la renovació de l'Estació de Sants.