dimarts, 4 de maig de 2010

Experiència i validesa

Fa uns anys, l'experiència era molt ben valorada arreu. Actualment, especialment quan les coses no funcionen, la societat demana noves idees i nous referents. Especialment en política i organitzacions de la "societat civil", aquesta lògica s'ha fet més evident ara que estem en crisi i desafecció.
D'aquesta manera, tots els partits volen mostrar nous aires, allunyen els seus vells referents i posicionen quadres joves, alcaldes de municipis petits, no sempre experts i no sempre referents en la matèria, per gestionar serveis a la Generalitat o bé com a alternativa.
Especialment en època de crisi resulten sorprenents manifestacions com les del filòsof Bernat Dedéu, fetes recentment a l'Avui. No li falta raó en la constatació estadística, si bé l'anàlisi real d'algunes organitzacions com l'Ateneu Barcelonès demostren que no es tracta de figurar-hi a les Juntes, sinó de visualitzar la renovació interna. Segons com, doncs, prefereixo refiar-me'n d'algú que ha viscut situacions delicades, quan l'economia no anava bé i costava Déu i ajuda treure un projecte endavant. L'edat no està barallada amb la modernitat, hi ha gent de 25 que té formes de pensar dels 80, i gent de 80 anys amb el cap molt ben moblat.