divendres, 22 de gener de 2010

La suma de mala comunicació=mala gestió

Sovint és més fàcil explicar èxits en la comunicació política més que no pas fracassos. Hi ha fracassos de comunicació i èxits de gestió (algunes polítiques de tots els governs, fetes amb la millor intenció i amb bons resultats). En aquests casos, tenir bons assessors i bones relacions amb els mitjans és clau per canviar la tendència.

Tornant al cas del foc d'Horta de Sant Joan, si bé la informació va fluir durant tots els dies de crisi, amb el temps la sensació és que més informació no és millor informació. I en aquest cas, informació distorsionada o una mala gestió de la informació sol implicar gestió molt millorable.

Quan fa una setmana el Conseller Baltasar defensava la gestió reconeixia una mala comunicació interdepartamental. Estava dient que, amb la informació disponible, la seva àrea no ho podia fer millor. Una situació que els veïns del poble no es creuen, ja que ells van veure des del principi que no podia ser un llamp, una péssima comunicació amb els veïns que va eliminar augmentar la tensió.


Posteriorment apareix el famós informe dels forestals, un informe que ahir va ser qualificat d'incomplet pels mateixos redactors. Això demostra una mala comunicació interna i possiblement una mala gestió dels responsables, que van donar per definitiu quelcom qeu no ho era.

En paral·lel es coneix un altre informe sobre incidències, una informació ocultada en el moment que es van conèixer les morts dels membres del GRAF. En aquell moment es va determinar com a única causa d'aquella desgraciada mort la mala sort i es va rebutjar qualsevol problema de coordinació o comunicació interna.

Per tant, independentment del resultat dels treballs d'incendi, en bona mesura ressolts per la perícia dels professionals tècnics, a un polític se l'ha de jutjar la "gestió" per quelcom més: complicitat amb els seus càrrecs tècnics, capacitat per generar confiança amb la ciutadania, fiabilitat en les declaracions.

Una mala comunicació en tants fronts de l'actuació esdevé doncs, una pèssima gestió. Voler separar una cosa de l'altra és reduir l'activitat política a un espai de gestió tècnica. Per cert, si és aquest nivell on volen treure pit, em sembla que pràcticament cap polític català mereixia el càrrec que ostenta.