dimarts, 16 de juny de 2009

Exclusió social a BarcelonaEl passat 15 de juny es va presentar un projecte sobre els "itineraris i factors socials de l'exclusió social". Ja fa més de 2 anys la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, va impulsar aquest treball, i ho va encarregar a Sebastià Sarasa, professor de Sociologia a la UPF.


A diferència d'altres estudis a casa nostre, aquesta aportació ha resultat costosa i complexa, però era veritablement necessària. Hi ha una manca de dades, que obligava a recollir-les. Per altra banda, ha estat una aportació nova al fenòmen, incorporant una metodologia incipient a casa nostra, la del "cicle de vida". Aquesta forma d'afrontar la recerca determina les mancances d'observar una situació present sense tenir en compte el passat. Serveix d'exemple un miet sobre Dinamarca: la pobresa relativa és molt baixa, però aproximadament un 70% de la població passa en algun moment de la seva vida per una situació amb baixos ingressos. Òbviament, sol ser el període d'emancipació en edat universitària.Aquesta metodologia permet, en circumstàncies ideals, determinar els elements claus de canvi socioeconòmic de les persones. Dit d'una altra manera, permet veure si existeix una relació a llarg termini en les nostres decisions o events no buscats. Els àmbits on més s'ha treballat són l'educació, el divorci i les decisions sobre l'entrada al món laboral i el nivell d'ingressos al llarg de la vida (una entrada full-time als 16 anys és una decisió errònia a llarg termini).El que resulta especialment interessant i provocador de les conclusions d'aquest treball és que, gràcies a la perspectiva tractada, permet orientar decisions sobre política pública. D'aquesta forma, l'autor defensa que l'exclusió social es pot prevenir i és socialment més econòmic que una resposta defensiva. La clau està en el cicle educatiu i en evitar que les persones que es troben en situació de risc social per antecedents familiars entrin en dinàmiques inestables en termes educatius i laborals.Més informació, per un àmbit internacional:

http://www.esri.ie/research/research_areas/social_inclusion/lifecycle_social_exclusio/