dilluns, 27 d’abril de 2009

Canvi climàtic, un problema global?


De tots és conegut la gran parafernàlia supraestatal (i de retruc estatal) sobre el canvi climàtic. Des de la signatura de Kyoto (1997), la comunitat està alerta. Ara bé, en els darrers anys i vista la diferència d'aplicació de mesures de reducció d'emissions, d'eficiència energètica i de producció d'energies netes el prisma està començant a canviar. Bona part de les mesures efectives es troben al nivell local, i no només perquè són les grans ciutats industrials les principals emissores, també hi ha altres motivacions per girar la vista.

Serveix com a exemple la creació de xarxes transnacionals locals per la protecció del clima: L'Aliança climàtica; Energie-Cités i Ciutats per la protecció del clima.

Ara bé, com explicaré en la segona part, és lògic pensar que per moltes bones intencions que existeixin, tant en aquestes organitzacions com en la recent signatura del Pacte d'Alcaldes (I i II) per al canvi climàtic, no tots els models de governança local són iguals. N'hi ha que donen especial capacitat al nivell local, n'hi ha d'altres que, bé sigui pel seu finançament o per les seves funcions, és complicat que puguin afectar comportaments individuals i tot es queda en declaracions de bones intencions i discursos.

La diferència en l'efectivitat d'unes ciutats i unes altres vindria explicada, en bona mesura, per la seva capacitat d'adreçar la problemàtica des del món local.