divendres, 20 de març de 2009

Biblioteques (ii)


Una de les conseqüències de l'ús co-lateral de les biblioteques municipals per part dels usuaris (l'ús per motius no necessàriament culturals) és la implicació en la planificació de cultura i civisme. Tradicionalment són dos temes que no sempre van de la mà... però el paradigma no és clar:

- Es pot seguir una estratègia diferenciada, com s'ha fet a Gràcia amb l'Espai Jove, recentment inaugurat. La dispersió d'equipaments pot ser profitosa si es compta amb un teixit cívic i social molt diversificat, que busqui "privacitat" i no llocs comuns. En aquest cas es parteix de la premissa que una biblioteca ha de servir pel que ha de servir i un casal o un espai jove té altres usos incompatibles (de base).
- Els Ajuntaments poden decidir conjuntar cultura i altres equipaments cívics, separant-los formalment en la seva gestió d'espais, però apropar-los. Un model seria Fort Pienc i la proximitat entre biblioteca, centre cívic, mercat, residència per gent gran i residència per estudiants. En aquest cas es busca generar centralitat en un barri amb escassetat d'espais de trobada.
- En tercer lloc, pot existir una potencial temptació a no edificar equipaments específics per les edats, una relativa passivitat vist que una part important dels usuaris reconeix que pràcticament no fa ús dels llibres i revistes de la biblioteca però allà "s'hi està bé" i es pot accedir a internet gratis.

El debat està obert, i les solucions no són tant evidents, de què han de servir les biblioteques?


2 comentaris:

Joan ha dit...

És un debat interessant. El cas de Fort Pienc és el que més conec i penso que ha estat un èxit. Concentrant gran part dels equipaments s'han resolt d'un sol cop dos problemes: la manca d'espais de trobada al barri i la dificultat de trobar sòl disponible per ubicar-hi els equipaments. Convertir el solar de l'antiga fàbrica en una plaça voltada de tots els equipaments del barri a excepció de l'ambulatòri, ha generat un nou espai de trobada entre els veïns facilitant que els que van al mercat aprofitin per agafar algun llibre a la biblioteca, o que els que van a la biblioteca s'acabin apuntant a algun curs del cenrtre cívic, etc.. En aquest sentit, el fet que els equipaments estiguin tant propers,crec que n'ha fet augmentar l'ús per part dels veïns

by Daniel Vidal ha dit...

Amb independència del usos que se'ls vagi donant (això és permeable i mutant), les biblioteques han de donar la oportunitat d'accedir de manera pública a tot un conjunt de coneixement i recursos que no sempre són a l'abast de tothom (ai abans no tothom tenia una enciclopèdia a casa, ara no tothom té ADSL, ni ordinador a casa).

Si, a més d'això (que jo crec que només compleixen parcialment, ja que l'horari és molt limitat), fan més coses, millor que millor.