dijous, 27 de novembre de 2008

Natalitat


Les darreres dades de natalitat de la població catalana tenen ja les primeres lectures demogràfiques, gairebé totes positives en termes de piràmide poblacions, però curiosament pocs mitjans van més enllà.
Aquestes dades, sota el meu punt de vista, són una gran advertència per les administracions en plena època de crisi:
1. En quina mesura, amb l'oferta de llars d'infants actual, podem cobrir un màxim històric de naixements? Si la resposta és no, quin pla de xoc es pot fer en l'actual època de crisi? Les famílies tenen problemes per pagar hipoteques, imaginem pagar
2. Qui ha de gestionar aquesta situació, els municipis o una Entitat Metropolitana? Pensem on pot estar la demanda de llars d'infants, als municipis on es viu o allà on es treballa? L'expulsió de població jove de Barcelona per la bombolla del sector immobiliari té algunes conseqüències, no sempre es pot planificar a llarg termini, però quan hi ha dades d'aquest tipus un té dubtes sobre si estem preparats per fer-ho a curt termini.

1 comentari:

by Daniel Vidal ha dit...

Particularment, crec que és un tema a tractar pel propi municipi. No és de rebut que, per questions laborals (d'altra banda, fins a cert punt voluntàries) es pretengui que determinats serveis siguin donats per d'altres municipis on un, "no contribueix".

Això, sens perjudici d'un quoficient corrector via entitat metropolitana, plà comú o figura similar.