dijous, 2 d’octubre de 2008

Un nou impuls per l'AMB?


Després de més de 20 anys de conflicte sobre l'enfortiment d'una veritable institució metropolitana, sembla que l'impuls polític comença a prendre força. El Pla Estratègic Metropolità ha fet treballs durant força temps que han permès detectar la necessitat de cooperar en favor d'algunes polítiques en matèria de desenvolupament econòmic, serveis socials i transport (fonamentalment... ja vaig parlar del tema aquí).

Recentment he col·laborat en un document executiu sobre els reptes de la col·laboració municipal en matèria de serveis socials. Lluny de pràctiques curt-terministes, el document pretén que aquesta col·laboració es vinculi en dues perspectives:
1. La demanda de serveis socials està connectada amb la quotidianitat. Per tant, si un municipi és receptor net de treballadors/es és lògic pensar que tindrà una demanda de llars d'infants i escoles per als seus fills. En aquest sentit, la llei d'educació hauria de plantejar la flexibilitat entre el lloc de residència i el lloc on es viu com a bàsic per l'elecció d'una escola, tot pensant que no serà sempre la dona o l'home qui portarà el seu fill a l'escola.
2. La demanda de serveis socials varia durant el cicle de vida. Una població amb molta població envellida i un fenòmen de dispersió urbana de la població d'edat emancipada pretén diagnosticar un brutal augment de la demanda de serveis per la gent gran quan els pares i mares d'aquests que avui han marxat de Barcelona es facin grans.

Per què Barcelona té un especial interès en que tot tiri endavant?
En primer lloc, perquè és receptora neta de treballadors però també concentra molta població major de 65 anys, en part per tenir moltes residències i bons hospitals.

Però, ara és un pèssim moment per crear noves estructures: 1) Hi ha incertesa institucional. Tot sembla indicar que dues transformacions alhora seran massa. La creació de vegueries, adoptant les Diputacions i Consells Comarcals, serà una tasca llarga i feixuga. Una alternativa seria crear una vegueria especial a partir del mapa de 36 municipis de l'AMB, però llavors l'encaix de la resta de municipis de la Regió metropolitana seria complexa.
2) Els municipis que més benefici han tret aquests anys (aquells que tenen pocs serveis pel fet de ser ciutat dormitori) ara es troben amb problemes de recaptació i un escenari complexe. És molt fàcil que la crida a la cooperació l'entenguin com a crida per compensar econòmicament els ajuntaments que tenen una demanda potencial de serveis socials més elevada, fet que coindeix amb els municipis que han apostat per tenir més llocs de treball.

1 comentari:

by Daniel Vidal ha dit...

Com ja hem comentat en alguna ocasió, és un tema complexe. Per mi és clar, si un té la vivenda a un determinat lloc, és en aquella població on podrà "reclamar" i "exigir" les prestacions (escola, hospital, etc.), encara que treballi en un altre lloc.
Crec que és el sistema més just.