divendres, 23 de maig de 2008

Modes en el llenguatge


Escoltant l'alcalde de Barcelona a Rac 1 estic comprovant la demostració d'un canvi que ja havia detectat en documents oficials i cartells de l'Ajuntament.

Es tracta del canvi en l'ús del concepte societat multicultural vs. intercultural.

A mí no em convencia l'ús i abús del concepte multiculturalisme. Contraposat a l'assimilacionisme, era el concepte progre de principis d'aquesta dècada. Totes les cultures a les nostres societats es veien respectades a l'esfera pública i totes responien a aquest respecte amb lleialtat (això deia la teoria).


Ara s'ha canviat a parlar d'interculturalisme. A mí em convenç més aquesta. L'interculturalisme assumeix la presència IMPORTANT de cultures, fins i tot abogant pel diàleg. La fonamental diferència és que l'estat no es mostra tant neutral, almenys no necessàriament.


S'ha demostrat en molts casos que la concentració d'altres cultures requereix la capacitat d'absorció de la societat, més que no pas dels poders públics. I en aquest sentit, és innegable que cultura i formes d'organitzar-nos socialment i políticament van lligades de la mà, amb la qual cosa un diàleg multicultural topa amb la necessitat de definir una cultura de referència per l'organització social i política.