dilluns, 12 de maig de 2008

Recomanació literària

Alland & Alland (2006). Catalunya, One Nation, Two State: An Ethnographic Study of NonViolent Resistance to Assimilation.

Fa cosa de 2 mesos la persona responsable d'editar Regional and Federal Studies, una bona revista sobre temes de regionalisme, em va demanar si podia fer una referència d'aquest llibre per l'edició trimestre que es publicarà el proper octubre en format paper.

Es tracta d'un llibre amb una triple curiositat que el fa interessant.

a)Es tracta d'un llibre pensa per qualsevol lector sense un coneixement previ sobre cultura catalana, fet per persones sense una catalanofília antiga, catedràtics emèrits de Columbia University. Aquest element dóna una interessant sortida al món acadèmic que de cap manera la tindria si l'autoria fos local.

b)El plantejament és verificar si el fet de compartir una cultura petita, com la catalana, ha servit per apropar municipis geogràficament propers. Van triar Portbou i Cerbère, dos pobles amb característiques similars quant a tamany, passat econòmic i relació amb els centres econòmic i socials propers (Perpinyà i Girona-Figueres).

c) En lloc de fer servir una aproximació sociològica, basant-se en dades estadístiques més o menys objectives, han considerat que calia aconseguir un contingut etnogràfic a partir de l'antropologia.
D'aquesta manera els autors s'han capbussat en la vida quotidiana del municipi, fugint d'apriorismes, aprenent fins i tot el català. L'antropologia té aquesta gran potencialitat, et permet adaptar-te ràpidament a la realitat explicada i et permet trobar a temps allò necessari per aconseguir material útil. Però a la vegada té el risc d'acabar repercutint en "l'objectivitat" de l'investigador, quelcom que els autors reconeixen que succeeix sempre. Certament, els autors manifesten simpaties i reconeixement de la cultura catalana, especialment com a minoritària a França, però també pel manteniment d'uns símbols i passat on la resistència no violenta a l'assimilació cultural és el tret fonamental.