dimarts, 11 de desembre de 2007

Contradiccions dels pressupostos i preus públics

Aquests dies hem aprovat els dictàmens sobre Pressupostos Municipals i Ordenances fiscals de l'Ajuntament de Barcelona. Un cop més la discussió sobre la valoració dels grups que integren el CESB ha versat al voltant de si els impostos han de pujar en funció de la previsió d'IPC del 2008 feta per Generalitat i Estat (2%) o bé en funció del deflactor del PIB o d'altres indicadors (com l'inflació del 2007), que el fixen per sobre del 3%. Aquesta discussió ha acabat amb un vot particular de Foment i CCOO defensant posicions diferents.

La meva reflexió, sense entrar-hi en aquest aspecte, va en aquesta direcció. Avui es publica que el preu de la T10 passarà a ser un 3,8% superior. No hi ha dubte que aquesta pujada, no fixada per l'Ajuntament en les seves ordenances (TMB és una entitat metropolitana) , segur que no és definitiva però no ajuda a que altres preus públics o impostos s'adhereixin a la desitjada inflació esperada.

Em plantejo quatre dubtes:
1. No hi ha cap opció que paral·lelament als Pressupostos de la Generalitat s'hagin d'aprovar una normativa sobre els preus públics de tots els serveis locals o metropolitans??? Com a mínim determinar els màxims.
2. Potser caldria debatre sobre la varietat i preus dels títols de transport. Perquè el 50/30 i la T-Mes no surt comparativament molt més barata que comprar 6 T-10.
3. Els impostos directes sí que cada cop es barallen més sobre com baixar-los, però els indirectes no paren de pujar. Algú em pot recomanar un estudi en profunditat sobre l'efecte en les rendes mitjanes?
4. Per a quan una targeta annual de transport, amb format de tarja de crèdit (si es perd es pot annular) a un preu equivalent a 10 (T-mes)???

1 comentari:

David ha dit...

Amb el tema del transport vam progressar força fa uns anys amb les tarifes integrades, però ara ens hem quedat adormits. Crec que els nous canvis haurien d'afavorir al usuari intensiu de mitjans de transport, oferint descomptes significatius en abonaments trimestrals i/o anuals (els quals per cert podrien dur integrat algun regal extra com l'ús del bicing o d'aparcaments dissuasoris).

Sobre el tema del desplaçament dels impostos cap a la imposició indirecta... el tema és ben senzill: les possibilitats de competència fiscal són inferiors amb un impost indirecte com és l'IVA que no pas amb impostos directes com l'IRPF o el de Societats. De fet, fins i tot s'està plantejat reduir part de les cotitzacions a la Seguretat Social, que serien compensades per un increment del tipus d'IVA.