dimarts, 6 de novembre de 2007

Futbol, la cervesa, el rei i Brusel·les

Quatre conceptes, una realitat que els uneix. Bèlgica es troba en una de les seves majors crisis des de la seva existència. Un partit nacionalista flamenc tracta de formar govern amb altres partits de la mateixa regió, però no ho aconsegueix. Per què no poden arribar acords amb partits d'àmbit estatal?? Doncs perquè la fractura social ha estat tant
forta que des de ja fa alguns anys els partits d'àmbit estatal no existeixen. Hi ha partit liberal francofon, liberal flamenc, etc. Fins ara, l'eix esquerra-dreta manava i es formaven governs que incorporessin totes dues sensibilitats. En aquest cas Flandes ha decidit que sigui un part amb poca capacitat d'adaptar o fer adaptar el seu programa, amb poca voluntat .
Durant els 90 Bèlgica va passar a ser una federació, era una manera de salvar el país. El repartiment de competència es va fer de tal manera que l'Estat no es quedava gairebé res. I les conseqüències han estat les lògiques en societats fragmentades que prenen decisions similars. La majoria comença a interpretar que no li interessa aquell país, especialment els flamencs fora de Brusel·les, es discuteix el paper de l'Estat, es discuteix el model social d'uns i dels altres.
Però hi ha quatre elements que els uneixen i no els fan discutir gaire: la selecció de futbol (que curiosament ningú discuteix que ha de jugar plegada, com si fos un acte de caritat), la cervesa que sota la marca "belga" és famosa per tot el món, el rei (un cas de bona voluntat i nul·la capacitat) i Brusel·les, capital bilingüe, amb una frontera natural flamenca però que la majoria social dificultaria un repartiment.