dijous, 19 de juliol de 2007

Conclusions a la selectivitat


Un dels objectius d'aquest bloc és rellegir el que es diu als mitjans de comunicació, no perquè cregui que tinc res més interessant, sinó perquè molt sovint es deixen emportar pel dia a dia:

- El mercat de treball requereix gent d'empresarials, magisteri i medicina, i totes tres pugen la seva demanda i en alguns casos nota de tall. D'acord, bona notícia.
- Els mitjans diuen que és una pena que no hi hagi tanta demanda d'estudiants que volen fer enginyeries. Cert, és una pena perquè els seguirem necessitant, però el mercat de treball ja està satisfet amb el volum actual, per tant, aquí no té sentit extrapolar a gaire temps vista.

- Es valora molt les carreres amb notes molt altes: Audiovisuals, Biotecnologia. En tots dos casos dóna la sensació que molta gent no sap què és exactament. En concret, de Biotecnologia,que té nota molt alta perquè només es fa a la UAB i tenen 90 places la gent es pensa que és per dissenyar màquines per les ciències humanes. Incorrecte, es tracta d'una disciplina experimental orientada a millorar, a partir d'experiments de laboratori i/o amb l'ús de simulacions, el nivell de vida de les persones ja sigui en medicina, plantes, animals, menjar. És a dir, treballar per reduir els riscos de les nostres vides i del nostre entorn.

- Es confon el concepte R+D+i, valor afegit amb el concepte economia del coneixement. Economia del coneixement incorpora noves tecnologies i perfils professionals tècnics, però també tot el referent a l'àmbit de les ciències socials: economia, dret, socio-política. Una societat amb indústries de valor afegit però sense coneixement social no és el model USA, Corea o europeu, sinó la Xina.

- El problema amb medicina. Si ho sol·liciten 3.000 persones no vol dir que haguem de posar moltes i moltes places. Està bé augmentar-les, però no pot arribar a tenir un nivell molt baix. Necessitem més metges???? sí, però prefereixo tenir el 70% d'aquí i atreure un 30% d'altres països amb bona formació. Si "regalem" l'accés tindrem el que passa amb magisteri, una formació teòrica i lamentable per la falta d''infraestructura per la recerca.

- Una dada preocupant, un 20% dels nous accessos a carreres universitàries són gent que ja ha estat a la universitat. Això vol dir que o bé els instituts no saben orientar prou, o bé les notes de tall condicionen l'elecció de carrera i el fracàs. Això ens surt molt car!!!

- La mitjana en matemàtiques a les PAU no arriba al 5, però volem que la gent entri a les enginyeries... com els motivem si es veuen fluixos en la matèria clau? Alguna cosa falla, segurament als instituts.