dimarts, 26 de juny de 2007

Defensor del poble segueix opinant


Aquest defensor del poble és sense dubte un dels més actius i polèmics. Va opinar sobre l'estatut, defensant una determinada part de la població i no a tothom (demostrant que es pot ser Ombudsman i no ser neutral).

Ahir va declarar que una possible forma de millorar l'educació dels nanos a l'escola és tornant a un tracte de respecte amb el professor, que això de tractar-lo de tu pot ser negatiu. No sé què prefereixo, si aquesta opinió amb tant poc rigor o els que busquen les causes en l'afebliment de les famílies com a institució tradicional. Totes dues tenen poca rigorositat a efectes d'alguns psicòlegs.
Molts altres països tenen menys problemes de comportament dels adolescents i ni tenen un tracte molt respectuós amb el professor ni són neòfils en el tema de les llars "no tradicionals".

Fins ara m'han convençut molt més les explicacions basades en els valors, perquè els valors poden ser cristians o laïcs, però són valors al cap i a la fi. I a mi em sembla que la generació post 1985 no en té de valors d'humiltat, respecte i superació personal, l'afany per aprendre i de detectar qui et pot ensenyar. A mí m'han ensenyat molts d'aquests valors persones que no he tractat de vostè amb menys de 18 anys.

POSITIU: Com a mínim la societat té clar que hi ha un problema de civisme i atenció de les noves generacions. Sempre s'ha dit que els joves cada cop estan més impertinents , però no s'ha donat el braç a tórcer, com sembla que s'ha fet al Regne Unit.
NEGATIU: Que es doni tanta importància a un senyor que hauria de ser més rigorós.