divendres, 18 de maig de 2007

CCOO reconeix que "cal limitar l'arribada de treballadors immigrants"


El Secretari de CCOO, Sr Fidalgo, ha reconegut que el mercat de treball espanyol no pot permetre's tanta arribada de treballadors immigrants. Aquesta declaració xoca completament amb els arguments considerats fa un temps enrere. Hem passat del "papers per tothom" i "cap persona és il·legal" a l'actual "tenim ja massa treballadors en precarietat i no en necessitem més".

Evidentment, ha pogut més la lògica econòmica i social per sobre dels arguments d'una falsa política d'esquerres de portes obertes (certament, mai han dit que entri qui vulgui, però gairebé). Mirin, si volen ajudar aquests països, la via no és oferir-los treballs de 1000 euros per 10 hores a l'hosteleria sinó treballar en el desenvolupament en els països d'origen i les polítiques de quotes. Ho han vist i per aquest motiu ara consideren que calen més recursos per la gestió d'arribada, educació i formació continuada. L'altre factor molt important és l'aposta per la cooperació internacional, aspecte que crec que els sindicats han obert de forma molt encertada perquè certament el problema està en origen.

No conec cap país europeu de llarga tradició d'esquerres que hagi fet política de portes obertes. l'Alemanya de Willi Brandt, la Socialdemocràcia escandinava, va basar els períodes d'expansió en polítiques d'entrada controlada
(massiva) barrejades amb d'altres de molt restrictives.

Sembla que CCOO se n'adona que un dels problemes principals es pot derivar de les bosses de població immigrada (alguna arribada a començaments de la dècada) que està a l'atur per la poca disposició a treballar a sous reals més baixos que fa un temps. És a dir, que l'arribada de nova població immigrada, al concentrar-se en sectors econòmics on substitueixen altres immigrants, genera problemes de desigualtat encara més forta amb la població autòctona per l'efecte de la competència...

No falten gaires per veure un discurs que aquí titllen de dretes en molts sectors de població immigrada... recordem la gran quantitat de llatinoamericans que voten republicà a EUA i espanyols, italians i portuguesos que han votat Sarkozy.

1 comentari:

David ha dit...

De tant en tant els sindicats que hem de patir a casa nostra tenen un moment de lucidesa. Benvinguda sigui i que continui en altres àmbits.

Per cert, encara has estat light...et faries creus de la quantitat de francesos amb arrels espanyoles votants de Le Pen.